Publications

Giới thiệu sách

TÍNH TOÁN KẾT CẤU LIÊN HỢP THÉP - BÊ TÔNG THEO TIÊU CHUẨN CHÂU ÂU, cơ sở lý thuyết và ví dụ áp dụng

Kết cấu liên hợp thép - bê tông là loại kết cấu sử dụng kết hợp bê tông và thép kết cấu do đó có nhiều ưu điểm so với kết cấu bê tông cốt thép thông thường như kích thước hay trọng lượng bản thân công trình nhỏ hơn đáng kể và so với kết cấu thép như khả năng chống cháy, chống ăn mòn. Trong những năm gần đây kết cấu liên hợp - thép bê tông ngày càng được sử dụng nhiều ở Việt Nam. Một số trường đại học đã đưa môn học “Kết cấu liên hợp thép - bê tông” vào chương trình giảng dạy bậc đại học và sau đại học. Cuốn sách này ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu về tài liệu tham khảo và ví dụ áp dụng khi tính toán thiết kế kết cấu liên hợp thép - bê tông. Sách nhằm cung cấp các kiến thức tổng hợp về lý thuyết tính toán và hệ thống các ví dụ tính toán đa dạng các cấu kiện chịu lực cơ bản của kết cấu liên hợp cho các kỹ sư, sinh viên ngành xây dựng có thể thiết kế loại kết cấu này.

Phần tổng hợp lý thuyết được biên soạn dựa trên tiêu chuẩn Eurocode 4 (Design of Composite Steel and Concrete Structure - 2004) cập nhật nhất và các ví dụ tính toán tham khảo từ tài liệu Composite structures according to Eurocode 4 của nhóm tác giả D. D. Dujmović  và một số tài liệu khác. Cấu trúc cuốn sách gồm 5 chương:

Chương 1: Đại cương về kết cấu liên hợp; 

Chương 2: Cơ sở thiết kế kết cấu theo Tiêu chuẩn Châu Âu;

Chương 3: Sàn liên hợp; 

Chương 4: Dầm liên hợp;

Chương 5: Cột liên hợp.

Cuốn sách được biên soạn bởi các cán bộ giảng dạy của Bộ môn Xây Dựng Dân Dụng và Công Nghiệp - Khoa Công Trình - Trường Đại học Thủy lợi do TS. Chu Tuấn Long chủ biên và các thày đồng tác giả: PGS. TS. Nguyễn Anh Dũng, TS. Phạm Nguyễn Hoàng, ThS. Đoàn Xuân Quý, TS. Nguyễn Duy Cường, TS. Bùi Sĩ Mười.

Sách được dùng làm tài liệu tham khảo cho môn học Kết cấu Liên hợp Thép - Bê tông cho Ngành Kỹ Thuật Xây Dựng tại trường Đại học Thủy lợi.