For new engineers

1. Các tài liệu, tiêu chuẩn cần có:

Các quy chuẩn, tiêu chuẩn:

Kết cấu bê tông cốt thép:

- Bê tông cốt thép 1: Tính toán cột, dầm, sàn, tính toán neo bê tông, tính toán chịu lực cục bộ

- Bê tông cốt thép 2: Tính toán nhà khung BTCT (Tải trọng, sơ đồ tính, Nội lực và tổ hợp nội lực)

- Kết cấu nhà nhiều tầng: Tải trọng gió động, động đất, Tính toán cột có thép đặt theo chu vi, Tính toán cột chịu nén lệch tâm xiên, Tính toán và cấu tạo thép vách.

- Kết cấu bê tông ứng suất trước: Bê tông ứng suất trước căng trước, căng sau.

Kết cấu thép:

- KC thép 1: Tính toán cột thép, dầm thép, tính toán liên kết hàn, liên kết bu lông, tính toán bu lông neo

- KC thép 2: Kết cấu nhà thép công nghiệp 1 tầng có và không có cầu trục, tính toán nhà thép nhiều tầng.

Kết cấu liên hợp thép - bê tông

- Cột, dầm liên hợp

- KC sàn liên hợp

Nền móng:

+ Địa chất công trình: các chỉ tiêu cơ lý của đất, áp lực đất lên tường chắn;

+ Móng nông: Móng đơn, móng băng, móng bè;

+ Móng cọc: Cọc đóng, cọc ép, cọc khoan nhồi

2. Phần mềm cần trang bị

- Autocad

- SAP

- Etabs

- Prokon

- Safe

- Nên sử dung: Revit, Tekla

3. Bản vẽ tham khảo

- Bản vẽ BTCT

- Bản vẽ Kết cấu thép

- Các bản vẽ công trình đã thực hiện