Some things

Tháng tám mùa thu

Tháng 8 rồi em sắp thấy mùa thu

Nắng sẽ vàng trên đồng hoa rực rỡ

Những ngày hè trôi qua không yên lặng

Giãn cách rồi chỉ còn lại thời gian


Rồi sẽ qua những ngày yên ả ấy

Ta sẽ chạy trên những nẻo đường xưa

Sẽ gặp người quen trên phố phường hoa lệ

Hãy chờ cho đến lúc tiêm xong (vaccine).

Cửa sổ văn phòng!

At the window of the office, there is a small, beautiful alley with green trees. Every rainy season passes by, the small lane is still the same, the rustic green is gentle, like waving and whispering. Every year passes, each mature, more desirable in the intention like a new beginning from yesterday.


Phía cửa sổ văn phòng, một ngõ nhỏ xinh xinh xanh cây um tùm. Mỗi mùa mưa đi qua, ngõ nhỏ ấy vẫn vậy, xanh mộc mạc dịu dàng, nhẹ nhàng như vẫy gọi, thầm thì bầu bạn. Mỗi năm đi qua, mỗi trưởng thành, mong ước hơn ở những dự định như mới bắt đầu từ hôm qua....

Đxq

Mưa ơi đến đây!!!

Tác giả: Cô giáo dạy văn huyện Yên Thành - Nghệ An.

(Dịch tiếng Anh phía dưới/ English below)

Có cơn mưa nào ghé đến đây không?

Nghệ Tĩnh quê mình đang oằn mình trong lửa

Những dãy núi xanh nay còn đâu nữa

Cháy mất rồi...biển lửa mênh mông

Có cơn mưa nào ghé đến đây không?

Lúa cháy, đất nung giữa mùa hạn hán

Tấm áo nâu...hai hàng khóc cạn

Rừng không còn, ruộng cũng trắng khô

Có cơn mưa nào có thể đến bây giờ?

Lửa ngút ngàn trong gió lào ngùn ngụt

Những chiến sĩ lao mình dập cơn nghi ngút

Mấy đêm rồi chưa ngủ mưa ơi!

Mong trời cao cho những giọt mưa rơi

Để đồi cháy lại xanh tươi trở lại

Ruộng đồng mênh mông lúa trổ bông xanh mãi

Áo nâu lại cười lau giọt lệ đứng lên.

(Rain ... please come here! The teacher teaches literature in Yen Thanh - Nghe An).

Is there any rain coming here?

Nghệ Tĩnh, our hometown is buckling in fire

Where are the green mountains now?

The fire is gone ... the immense sea of fires

There any rain coming here?

Burning rice, terracotta in the middle of the drought season

The brown shirt ... two rows cried

The forest is no longer available, the fields are also white

Any rain can come now?

The fire was overwhelming in the wind of the wind

The soldiers rushed to extinguish their suspicions

Some nights have not slept yet!

Looking forward to the sky for the raindrops

Let the hill burn green again

The field is immense, and the rice is blossoming green forever

The brown shirt smiled and wiped the tears that stood up./.