Đồ án Thi công công trình DD&CN

ĐỒ ÁN THI CÔNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG DÂN DỤNG

VÀ CÔNG NGHIỆP

Project of Building construction.

Mã số: CEST422

Số tín chỉ: 1 (1-0-0)

Số tiết: Tổng: 15;

Trong đó: LT: 0; BT: 0; TN: 0; ĐA: 15; BTL: 0; TQ, TT: 0;

Thuộc chương trình đào tạo ngành:

- Học phần bắt buộc cho ngành: Kỹ thuật xây dựng

- Học phần tự chọn cho ngành: Các ngành kỹ thuật công trình khác.

Phương pháp đánh giá:

Điểm quá trình : 30% (Đánh giá qua các lần thông bài)

Điểm bảo vệ đồ án: 70%

Điều kiện ràng buộc học phần:

Học phần tiên quyết :

Học phần học trước : Thi công công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp

Nội dung tóm tắt học phần:

Môn học yêu cầu sinh viên thực hành thiết kế một phần hoặc toàn bộ các biện pháp kỹ thuật thi công phần ngầm và phần thân một công trình BTCT toàn khối; Bao gồm: các công tác thi công cọc, thi công đào đất, thi công phần thân và hoàn thiện. Vận dụng các kiến thức của các môn học Thi công chuyên ngành XDDD&CN và dưới sự hướng dẫn của giáo viên, sinh viên làm đồ án theo số liệu được giao, trình bày và thể hiện các nội dung đã làm vào thuyết minh và bản vẽ A1 để nộp bảo vệ.

The course requires each student to design construction measures on piling or pressing piles or bored piles, excavation of foundation pits, construction of foundation concrete, construction of the body of the work including formwork, construction work, reinforced concrete work, concrete construction work for civil engineering. The results of the project are shown on the explanation of A4 size and 02 A1 drawings for the underground and the body of the building.

Giáo trình sử dụng, tài liệu tham khảo:

Giáo trình:

[1] Bộ môn XDDD&CN (2019), Hướng dẫn “Đồ án thi công công trình dân dụng và công nghiệp”, Trường Đại học Thủy lợi.

Các tài liệu tham khảo:

[1] Đỗ Đình Đức. Kỹ thuật thi công 1. Nhà xuất bản xây dựng. Hà Nội 2012.

[2] Đỗ Đình Đức. Kỹ thuật thi công 2. Nhà xuất bản xây dựng. Hà Nội 2012.

[3] Bộ môn XDDD&CN (2019), Bài giảng “Thi công công trình dân dụng và công nghiệp”, Trường Đại học Thủy lợi.

[4] TCXD Kỹ thuật thiết kế và thi công nhà cao tầng. Nhà xuất bản xây dựng. Hà Nội 1998.

Các Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam về thi công và nghiệm thu có hiệu lực.

Nội dung chi tiết:

  • Giới thiệu:

-Giới thiệu Đề cương học phần

  • Tuần 1: Giao đề tài và hướng dẫn chung

1.1. Giao nhiệm vụ đồ án cho từng sinh viên

1.2. Chia nhóm SV và GVHD

1.3. Hướng dẫn trình bày thuyết minh và bản vẽ sơ lược toàn bộ nội dung đồ án

1.4. Hướng dẫn Giới thiệu về công trình:

+ Đặc điểm kiến trúc, kết cấu công trình

+ Đặc điểm địa hình, địa chất công trình, địa chất thủy văn

+ Đặc điểm giao thông

1.5. Hướng dẫn lập biện pháp kỹ thuật thi công cọc:

+ Lựa chọn giải pháp thi công cọc

+ Tính toán chọn máy thi công cọc

+ Các quá trình thi công cọc.

1.6. Hướng dẫn vẽ bản vẽ thi công cọc: mặt bằng thi công cọc, bố trí máy móc, thiết bị thi công, các quá trình thi công cọc, một số chi tiết khác.

  • Tuần 2: Thông qua nội dung

2.1. Kiểm tra phần trình bày giới thiệu về công trình

2.2. Kiểm tra phần trình bày lập biện pháp kỹ thuật thi công cọc.

2.3. Kiểm tra bản vẽ thi công cọc.

2.4. Hướng dẫn lập biện pháp kỹ thuật thi công đào đất: Chọn biện pháp thi công, tính toán khối lượng đào đất, chọn loại máy đào, tổ chức thi công đào đất và kiểm tra hố đào.

2.5. Hướng dẫn bản vẽ thi công đào đất:

+ Mặt bằng đào đất gồm phần đã đào, đang đào và phần sẽ đào, hướng thi công đào, vị trí mặt bằng máy móc thiết bị, …

+ Các mặt cắt hố đào.

+ Chi tiết máy đào.

+ Các chi tiết chống sạt lở, hố ga, rãnh thoát nước, ...

  • Tuần 3: Thông qua nội dung

3.1 Kiểm tra phần lập biện pháp kỹ thuật thi công đào đất.

3.2. Kiểm tra bản vẽ thi công đào đất.

3.3. Hướng dẫn lập biện pháp kỹ thuật thi công bê tông móng:

- Công tác cốt thép:

+ Gia công cốt thép

+ Nối cốt thép

+ Lắp dựng cốt thép

- Công tác ván khuôn:

+ Lựa chọn giải pháp ván khuôn

+ Thiết kế ván khuôn đài móng

+ Tính sàn công tác

- Công tác bê tông:

+ Lựa chọn phương án thi công bê tông

+ Tính toán khối lượng bê tông đài móng, giằng móng

+ Chọn máy thi công bê tông móng

+ Công tác đổ, đầm và bảo dưỡng bê tông móng

+ Tháo dỡ ván khuôn móng

3.4. Hướng dẫn bản vẽ thi công bê tông móng:

+ Mặt bằng thi công bê tông móng gồm: phần bê tông lót, phần đặt cốt thép, phần ghép ván khuôn, phần đang đổ bê tông, vị trí mặt bằng máy móc, thiết bị, sàn công tác, …

+ Các mặt cắt ngang dọc thể hiện hệ thống ván khuôn, sàn công tác.

+ Chi tiết mặt bằng, mặt cắt ván khuôn cho các đài móng.

+ Các chi tiết ván khuôn giằng móng.

  • Tuần 4: Thông qua nội dung

4.1. Kiểm tra phần trình bày lập biện pháp kỹ thuật thi công bê tông móng.

4.2. Kiểm tra bản vẽ thi công bê tông móng.

4.3. Hướng dẫn lập biện pháp kỹ thuật thi công bê tông phần thân:

- Công tác ván khuôn:

+ Với loại ván khuôn, đà giáo (thép, gỗ) đã được chỉ định: tính toán, lựa chọn ván khuôn, đà giáo cho từng cấu kiện cột, dầm, sàn bao gồm: vật liệu, kích thước, tiết diện.

+ Thống kê khối lượng ván khuôn, đà giáo cho cột, dầm, sàn tầng tính toán (lập thành bảng).

+ Trình bày các yêu cầu kỹ thuật đối với ván khuôn, đà giáo: cách lắp dựng ván khuôn, đà giáo cho cột, dầm, sàn.

+ Trình bày công tác kiểm tra và nghiệm thu ván khuôn, đà giáo cho cột, dầm, sàn.

  • Tuần 5: Thông qua nội dung

5.1. Kiểm tra phần trình bày về công tác ván khuôn thi công phần thân.

5.2. Hướng dẫn lập biện pháp kỹ thuật thi công bê tông phần thân:

- Công tác cốt thép:

+ Trình bày các yêu cầu và cách bảo quản cốt thép.

+ Trình bày công tác gia công cốt thép.

+ Trình bày cách lắp dựng cốt thép cho cột, dầm, sàn.

+ Trình bày công tác kiểm tra và nghiệm thu cốt thép.

- Công tác bê tông:

+ Lựa chọn phương án thi công cho cột, dầm sàn: bê tông thương phẩm hay bê tông trộn tại chỗ; lựa chọn máy thi công.

+ Tính toán khối lượng bê tông cho cột, dầm, sàn.

+ Trình bày phương án vận chuyển bê tông cho cột, dầm, sàn; yêu cầu kỹ thuật khi đổ bê tông; phương án đổ, đầm bê tông; cách đổ bê tông cho cột, dầm, sàn.

+ Trình bày cách bảo dưỡng bê tông cho cột, dầm, sàn;

+ Nội dung kiểm tra và nghiệm thu bê tông.

  • Tuần 6: Thông qua nội dung

6.1. Kiểm tra phần trình bày về công tác cốt thép và công tác bê tông thi công phần thân.

6.2. Hướng dẫn bản vẽ kỹ thuật thi công bê tông phần thân:

+ Thể hiện mặt bằng thi công bao gồm: Phần thi công cột, dầm, sàn (thể hiện phân đoạn đã đổ bê tông, phân đoạn ván khuôn cốt thép, phân đoạn lắp dựng xà gồ, phân đoạn đà giáo cây chống).

+ Thể hiện 02 mặt cắt dọc và ngang nhà: Hệ thống ván khuôn, đà giáo cây chống, hệ giằng chéo - giằng ngang - giằng dọc, máy thi công (thể hiện từ mặt đất tự nhiên).

+ Cấu tạo ván khuôn cột, dầm sàn (ghi chú đầy đủ)

  • Tuần 7: Thông qua nội dung

7.1 Kiểm tra bản vẽ thi công phần thân.

7.2. Kiểm tra tổng thể toàn bộ thuyết minh và bản vẽ của đồ án

  • Tuần 8: Thông qua nội dung

8.1. Xem lại thuyết minh, bản vẽ.

8.2. Ký duyệt đồ án

Tài liệu môn học