Kết cấu bê tông ứng suất trước

TÊN HỌC PHẦN: KẾT CẤU BÊ TÔNG ỨNG SUẤT TRƯỚC

Tên học phần tiếng Anh: Prestressed Concrete Structures

Mã sốCIC 422 

Số tín chỉ:  2 (2-0-0) 

Số tiết:  Tổng: 30;  

Trong đó:   LT: 30 ;   BT.0 ;    TN 0 ; ĐA: 0 ; BTL: 0 ; TQ, TT: 0;  

Thuộc chương trình đào tạo ngành:

- Học phần bắt buộc cho chuyên ngành: Xây dựng dân dụng & công nghiệp

- Học phần tự chọn cho ngành và chuyên ngành: Địa kỹ thuật & công trình ngầm, Kỹ thuật xây dựng công trình thủy, Công nghệ kỹ thuật xây dựng, Công trình hạ tầng

Phương pháp đánh giá

Điều kiện ràng buộc học phần:

- Học phần tiên quyết : Sức bền vật liệu, Vật liệu xây dựng, Kết cấu bê tông cốt thép.............................................................

Nội dung tóm tắt học phần:  

Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về kết cấu bê tông ứng suất trước; các nguyên lý tính toán và cấu tạo các cấu kiện cơ bản bê tông ứng suất trước theo TCVN 5574:2018.

The prestressed concrete structure is a basic course aiming at providing the students the fundamental knowledge of prestressed concrete structures; design methods and details of prestressed concrete structures to TCVN 5574:2018. 

Giáo trình sử dụng, tài liệu tham khảo:

Giáo trình:

[1] Kết cấu bê tông ứng suất trước/ Nguyễn Tiến Chương. - Hà Nội: Xây dựng, (2012, 2 016, 2018). (#000015000) (#000019479) (#000024499).

Các tài liệu tham khảo:

[1] Kết cấu bê tông ứng suất trước Chỉ dẫn thiết kế theo TCXDVN 356:2005 - Hà Nội:Xây dựng, 2013 (#000023119)

[2] Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép tiêu chuẩn thiết kế TCVN 5574-2012/Viện khoa học công nghệ Xây dựng - Bộ Xây dựng - Hà Nội:Xây dựng, 2015 [ISBN 9786048200916] (#000023126)

[3] Kết cấu bê tông ứng suất trước căng sau / Nguyễn Tiến Chương - Hà Nội:Xây dựng, 2014 [ISBN 9786048212940] (#000023118)

Nội dung chi tiết: 

Tài liệu môn học 

Mở đầu

Bài 1

Bài 2

Bài 3Phần tính toán chịu lực nén trước

Bài 4

Bài 5

Bài 6

Bài 7


Giảng dạy cho lớp S23-62CX (13/11-24/12/23): 

+ Thứ 2, thứ 4 tiết 4,5,6 (701-SG):  9h45-12h25

Giảng dạy cho lớp 1-23 (62CX2) (13/11-07/01/24): 

+ Tiết 9,10 (Thứ 3 tại 345-A3, thứ 6 tại 347-A3):  12h45-16h30