Nhập môn TK nhà và CT Dân Dụng

NHẬP MÔN THIẾT KẾ NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG

Introduction to Building and Engineering Design

Mã số: MSBS 417

Số tín chỉ: 2 (2-0-0)

Số tiết: Tổng: 30;

Trong đó: LT: 30; BT.... ; TN .... ; ĐA: .... ; BTL: .... ; TQ, TT: .... ;

Thuộc chương trình đào tạo ngành:

- Học phần tự chọn cho ngành: Công Nghệ Kỹ thuật Xây dựng

Phương pháp đánh giá:

Điều kiện ràng buộc học phần:

- Học phần tiên quyết : Sức bền vật liệu, Cơ học kết cấu, Kết cấu bê tông cốt thép, Kết cấu thép.

Nội dung tóm tắt học phần:

Môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức về: khái niệm, phân loại các bộ phận của các loại nhà và công trình; nguyên lý thiết kế cơ bản kết cấu nhà và công trình; nội dung, phương pháp tính toán cơ bản, cấu tạo các bộ phận và kết cấu nhà và công trình.

The course provides students with knowledge of basic conceptions, classifications of the parts of houses and buildings. Besides that, students will know basic principles of structural design of houses and buildings; as well as the contents, the analysis method and forming of parts and structure of houses and buildings.

Giáo trình sử dụng, tài liệu tham khảo:

Giáo trình:

[1] Bài giảng Nhập môn thiết kế Kết cấu nhà và công trình dân dụng - Bộ môn XDDD &CN trường ĐH Thủy Lợi. (Tài liệu điện tử).

Các tài liệu tham khảo:

[1] Kết cấu công trình //Nguyễn Đình Cống (chủ biên),...[và những người khác] - Hà Nội: Xây dựng, 2016. [ISBN 9786048208875] (#000020451).

[2] Kết cấu bê tông cốt thép: Phần kết cấu nhà cửa/ Ngô Thế Phong, Lý Trần Cường. [và những người khác], Hà nội: Khoa học và kỹ thuật, 2004, 2011, (#000013150), (#000015200).

[3] Kết cấu thép nhà dân dụng và công nghiệp /Nguyễn Quang Viên chủ biên, Phạm Văn Tư, Hoàng Văn Quang.- Hà Nội: Khoa học và kỹ thuật, 2011. (#000014788).

[4] Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép tiêu chuẩn thiết kế TCVN 5574-2012/Viện khoa học công nghệ Xây dựng - Bộ Xây dựng, Hà Nội: Xây dựng, 2015 [ISBN 9786048200916] (#000023126).

[5] Kết cấu thép - tiêu chuẩn thiết kế: TCVN 5575-2012 / Viện khoa học công nghệ Xây dựng - Bộ Xây dựng, Hà Nội: Xây dựng, 2014 [ISBN 9786048200916] (#000023129).

[6] Tải trọng và tác động: Tiêu chuẩn thiết kế: TCVN 2737:1995, Hà Nội: Xây dựng, 2011. (#000016285).

Nội dung chi tiết:

Chương 1: Những vấn đề chung về TK nhà và CT dân dụng

1.1. Nhà và công trình dân dụng

1.2. Các bộ phận kết cấu nhà

1.2.1. Móng nhà

1.2.2. Thân nhà

1.2.3. Mái nhà

1.2.4. Các bộ phận kết cấu khác (cầu thang, lanh tô, mái hắt, giằng, tường....)

Chương 2: Nguyên lý thiết kế KC nhà và công trình

2.1. Yêu cầu đối với thiết kế kết cấu

2.2. Tải trọng và tác động

2.3. Các bước thiết kế kết cấu

2.4. Quan hệ giữa thiết kế kiến trúc và kết cấu

2.5. Tính khả thi của phương án thiết kế

2.6. Các loại khe cấu tạo trong nhà và công trình

2.6.1. Khe nhiệt độ

2.6.2. Khe lún

2.6.3. Khe chống động đất

Chương 3: Kết cấu nhà BTCT

3.1. Hệ kết cấu nhà bê tông cốt thép

3.2. Kết cấu móng

3.3. Kết cấu sàn

3.4. Kết cấu mái

3.4.1. Các lớp cấu tạo mái nhà

3.4.2. Kết cấu mái nhà

3.5. Kết cấu khung

3.6. Kết cấu cầu thang

Chương 4: Kết cấu nhà gạch đá

4.1. Hệ kết cấu nhà gạch đá

4.2. Kết cấu móng

4.3. Kết cấu tường và trụ xây gạch

4.4. Kết cấu lanh tô, ô văng.

Chương 5: Kết cấu nhà thép

5.1. Hệ kết cấu chịu lực của nhà thép

5.2. Kết cấu khung ngang nhà thép

5.3. Kết cấu mái nhà thép

5.4. Hệ giằng trong nhà thép

5.5 Kết cấu bao che

Chương 6: Kết cấu nhà gỗ và liên hợp thép – bê tông

6.1. Nhà kết cấu gỗ

6.2. Nhà kết cấu liên hợp

Chương 7: Kết cấu các công trình chuyên dụng

7.1. Kết cấu bể chứa

7.2. Kết cấu tháp

7.3. Kết cấu công trình nhịp lớn

Tài liệu môn học